KRS: 0000624206
NIP: 8971825612
REGON: 364759711
media XO Sp. z o.o.
Rynek 7
50-106 Wrocław
Spółka wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5.000,00 złotych.